Ημερίδα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης», Αθήνα

Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ). Ημερίδα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης», Διοργάνωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019.

Continue reading